دوست دارم هرچه بيشتر ياد بگيريد

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مهر 1393ساعت 21:44  توسط فاطمه شرافتي  | 

ترجمه درسها
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دهم اسفند 1392ساعت 19:54  توسط فاطمه شرافتي  | 

ترجمه درس ۹و ۱۰
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم بهمن 1392ساعت 20:7  توسط فاطمه شرافتي  | 

بچه‌‌های عزیز ریز بارم درس عربی را از قسمت پیوند‌ها و از گروه عربی منطقه یک مطالعه کنید.
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم دی 1392ساعت 20:53  توسط فاطمه شرافتي  | 

ترجمه درس ۱ و۵و۶و۷
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم مهر 1392ساعت 7:40  توسط فاطمه شرافتي  | 

 مترادف و متضادها
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفتم بهمن 1391ساعت 19:12  توسط فاطمه شرافتي  | 

درس ششم  تا دهم
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سی ام دی 1391ساعت 21:51  توسط فاطمه شرافتي  | 

ترجمه درس دو و سه و چهار
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم مهر 1391ساعت 19:1  توسط فاطمه شرافتي  | 

  • ترجمه درس دو تا ده  و قواعد درس شش تا ده

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم مهر 1391ساعت 18:31  توسط فاطمه شرافتي  | 

سوالات از همه کتاب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفتم مهر 1391ساعت 19:46  توسط فاطمه شرافتي  | 

مطالب قدیمی‌تر