دوست دارم هرچه بيشتر ياد بگيريد
]ihvl hk


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 21:12  توسط فاطمه شرافتي  | 

]ihvl hk


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 21:12  توسط فاطمه شرافتي  | 

ترجمه همه درس ها


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سوم آذر ۱۳۹۳ساعت 11:18  توسط فاطمه شرافتي  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مهر ۱۳۹۳ساعت 21:44  توسط فاطمه شرافتي  | 

ترجمه درسها
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دهم اسفند ۱۳۹۲ساعت 19:54  توسط فاطمه شرافتي  | 

بچه‌‌های عزیز ریز بارم درس عربی را از قسمت پیوند‌ها و از گروه عربی منطقه یک مطالعه کنید.
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۲ساعت 20:53  توسط فاطمه شرافتي  | 

ترجمه همه درس‌ها
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم مهر ۱۳۹۲ساعت 7:40  توسط فاطمه شرافتي  | 

 مترادف و متضادها
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۱ساعت 19:12  توسط فاطمه شرافتي  | 

درس ششم  تا دهم
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سی ام دی ۱۳۹۱ساعت 21:51  توسط فاطمه شرافتي  | 

  • ترجمه درس دو تا ده  و قواعد درس شش تا ده

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۱ساعت 18:31  توسط فاطمه شرافتي  | 

مطالب قدیمی‌تر