دوست دارم هرچه بيشتر ياد بگيريد
ترجمه درس یک تا شانزده


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ساعت 20:7  توسط فاطمه شرافتي  | 

بچه‌‌های عزیز ریز بارم درس عربی را از قسمت پیوند‌ها و از گروه عربی منطقه یک مطالعه کنید.
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۲ساعت 20:53  توسط فاطمه شرافتي  | 

ترجمه درس ۱
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم مهر ۱۳۹۲ساعت 7:40  توسط فاطمه شرافتي  | 

 مترادف و متضادها
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفتم بهمن ۱۳۹۱ساعت 19:12  توسط فاطمه شرافتي  | 

درس ششم  تا دهم
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سی ام دی ۱۳۹۱ساعت 21:51  توسط فاطمه شرافتي  | 

ترجمه درس دو و سه و چهار
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۱ساعت 19:1  توسط فاطمه شرافتي  | 

  • ترجمه درس دو تا ده  و قواعد درس شش تا ده

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۱ساعت 18:31  توسط فاطمه شرافتي  | 

سوالات از همه کتاب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هفتم مهر ۱۳۹۱ساعت 19:46  توسط فاطمه شرافتي  | 

سوالات فلسفه درس یک تا پنج
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سوم مهر ۱۳۹۱ساعت 21:1  توسط فاطمه شرافتي  | 

درس هفتم
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 19:17  توسط فاطمه شرافتي  | 

مطالب قدیمی‌تر